Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tilbud til personer som over tid faller utenfor ordinært arbeid.

Beliggenhet: Kvarstein
Antall plasser: 20

 Hensikten med tiltaket:

 • Gi tilbud til personer som over tid faller utenfor ordinært arbeid
 • Fortrinnsvis for personer med uførepensjon
 • Permanent eller midlertidig tilbud
 • Sosialt felleskap, hyggelige medarbeidere
 • Tilrettelagt arbeid, tilpasset den enkelte

 Aktivitet/ produksjon:

 • Snekker/tømrerarbeid
 • Renhold
 • Montering
 • Maling/Mekanisk arbeid  
 • Lager og logistikk (Hunsfos)
 • Butikk (salg/service)
 • Vaktmester/serviceoppdrag/flytteoppdrag
 • Kafe Smia (Vennesla Kulturhus)


Ta gjerne kontakt med vår fungerende attføringsleder:

Rune B. Opedal
Telefon: 38 15 29 75
Mobil:   93 09 56 57