EQUASS

A3 Ressurs Vennesla AS er sertifisert ihht EQUASS

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. 
EQUASS= European quality in sosial services