Styret 2016/17

Styret i A3 Ressurs består av fem medlemmer.
Styrets leder er Nina Schei Ledang.  Mail

Nina Schei Ledang, Styreleder.

Torgeir Haugaa, Nestleder.

Liv Tone Drivenes Larsen

Daniel Bakken

Øistein Rosen. Ansattes representant