Om oss

A3 Ressurs

Vår visjon

Vår visjon er; Vi skal gjøre oss selv overflødige!

Det betyr at vi skal spørre oss selv om vi gjennom vår veiledning og arbeidsledelse bidrar til at arbeidssøkerne/-takerne blir mindre avhengig av vår bistand.

Fint eller? Det synes vi! Dette lever vi av og for, hver morgen, hver arbeidsdag. Hver handling skal bidra til at våre arbeidssøkere/-takere blir mer selvhjulpne. Når vi har gjort oss selv overflødige, har vi gjort en god jobb!

Vi skal bistå personer som av helsemessige eller andre årsaker står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vi ønsker å være et ressurssenter i Vennesla for de som trenger våre tjenester. Vi ønsker å fremheve ressursene hos den enkelte.

Vi skal først og fremst gi et tilbud til personer fra Vennesla. For å gjøre en best mulig jobb har vi et tett tverrfaglig samarbeid. Nav, psykiatrisk sykepleier med flere, er sentrale medspillere. Tiltakene er godkjent og finansiert av Arbeidsdirektoratet. Vennesla kommune er forpliktet til å finansiere en viss andel og sto, frem til 2020, som eneaksjonær og eier av bedriften.
Fra og med september 2021 ble selskapet solgt til Varodd AS, og er nå ett datterselskap i Varoddkonsernet sammen med Varodd arbeid og inkludering AS, Mindus AS, Viapartner AS og KSI AS. Vennesla Kommune er tredje største eier i Varodd AS, etter Kristiansand Kommune og Agder Fylkeskommune.

I dag

Våre avdelinger og ansatte

I dag består A3 Ressurs av to arbeidsmarkedstiltak med til sammen 57 plasser. Vi er 14 ledere i henholdsvis administrasjon, arbeidsledere og jobbkonsulenter. Bedriften er lokalisert på 2 steder:

Kvarstein: Her har vi butikken Sans Vennesla, snekkerverksted, monteringsavdeling, base for vaktmester/servicetjenester, samt hovedadministrasjon for bedriften.

Hunsfos næringspark: Her har vi base for vår lager og logistikkavdeling.

Produksjon og tjenester

Vi ønsker å gi et allsidig arbeidstilbud gjennom å tilby flere forskjellige tjenester og produkter, som har relevans for arbeidsmarkedet. Grunnlaget for tilbudet er vårt ønske om å drive rehabilitering og tilrettelegging for varige arbeidsplasser, enten i det ordinære arbeidsmarkedet eller internt i Varig tilrettelagt arbeid.


Historie


Bedriften

A3 Ressurs het tidligere Vennesla Snekkerverksted. Forløperen var Stiftelsen Vennesla Snekkerverksted som ble etablert i 1992.

Formålet med stiftelsen var å gi et meningsfullt arbeidstilbud til vanskeligstilte flyktninger, bosatt i Vennesla.

Produksjon

Stiftelsen leide verkstedet til Olav Moen på Kvarstein, hvor det fra før av var etablert et arbeidstilbud for pensjonister. Olav Moen trakk seg ut, men noen av pensjonistene ble med videre, som en positiv faglig og menneskelig ressurs. Disse pensjonistene var spesialister på restaurering av gamle møbler og godt etablert i markedet. Det var således naturlig å satse videre på samme arbeidsoppgaver. I tillegg til restaurering tok man på seg forskjellige bestillingsoppdrag med snekring og reparasjon.

Fra prosjekt til bedrift

Stiftelsen Vennesla Snekkerverksted ble etablert som et prøveprosjekt. For å få til permanent drift måtte de økonomiske rammene endres. Det ble derfor søkt om å få etablert denne virksomheten som en ASVO-bedrift, (ArbeidsSamvirke i Offentlig Regi). Dette skjedde etter at det hadde vært foretatt en grundig analyse av hvilke behov Vennesla Kommune hadde, for å gi tilbud til personer som falt utenfor ordinært arbeid. Samtidig ble psykiatrien i kommunene rustet opp. De store sentrale institusjonene skulle bygges ned, og det skulle bygges opp tilbud i de enkelte kommuner. Tilrettelagt arbeid i regi av ASVO-bedrifter ble en del av dette tilbudet.

Vennesla Snekkerverksted A/S ble godkjent som ASVO- bedrift med 10 plasser fra 1/1-95. Senere ble tiltakene Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Arbeid med bistand (AB) en del av bedriften. Fra 2001 har bedriften hatt navnet A3 Ressurs Vennesla AS. Tiltaket Avklaring ble opprettet i 2007 med 10 plasser; dette tiltaket ble senere omgjort til APS. Bedriften fikk i 2009 oppdraget med å drifte tiltaket Studier med støtte ved Universitet i Agder. Dette tiltaket ble avviklet 1. januar 2017.

I dag har A3 Ressurs tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (30 plasser) og Arbeidsforberedende trening (27 plasser) – vi har ikke lenger anbudsutsatte tiltak.