Tiltak

AFT / VTA

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å utvikle og styrke arbeidssøkerens muligheter for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi tilbud om arbeidsrettet opplæring og mulighet for fagopplæring. Arbeidstrening vil skje både internt hos A3 Ressurs og eksternt i andre bedrifter. Målet er ordinær jobb.


Beliggenhet: Kvarstein og Hunsfos Næringspark

Antall plasser: 27

Hensikten med tiltaket:

 • Kartlegging av ressurser
 • Sosial trening
 • Arbeidspraksis og kurs
 • Motivering til skole/ arbeid

Arbeidsoppgaver:

 • Snekker/tømrerarbeid
 • Renhold
 • Montering
 • Flytteoppdrag, sjåfør/distribusjonsoppdrag
 • Lager og logistikk (Hunsfos)
 • Butikk og Nettbutikk (salg/service) Sans Vennesla
 • Vaktmester/Utegruppe


Ta gjerne kontakt med vår leder jobbformidling:

Espen Nyland Nilsen
Telefon: 38 15 29 70
Mobil:  975 19 797

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Dette er et tilbud til personer med uføretrygd. Sosialt felleskap med hyggelige kolleger. Arbeidet tilpasses den enkelte. Snekker- og malerarbeid, lagerarbeid, vaktmester og sjåfør, er eksempler.


Beliggenhet: Kvarstein og Hunsfos Næringspark

Antall plasser: 30

Hensikten med tiltaket:

 • Gi tilbud til personer som over tid faller utenfor ordinært arbeid
 • Fortrinnsvis for personer med uførepensjon
 • Permanent eller midlertidig tilbud
 • Sosialt felleskap, hyggelige medarbeidere
 • Tilrettelagt arbeid, tilpasset den enkelte


Aktivitet/ produksjon: