Styret

2019 - 2021

Styret i A3 Ressurs består av fem medlemmer.

Styrets leder er Oddvar Omdal. E-post

  • Odd var Omdal (Styreleder)
  • Torgeir Haugaa (Nestleder)
  • Liv Tone Drivenes Larsen
  • Andreas  Ingebretsen
  • Øistein Rosen (Ansattes representant)