Styret

2016 - 2017

Styret i A3 Ressurs består av fem medlemmer.

Styrets leder er Nina Schei Ledang. (e-post)

  • Nina Schei Ledang (Styreleder)
  • Torgeir Haugaa (Nestleder)
  • Liv Tone Drivenes Larsen
  • Daniel Bakken
  • Øistein Rosen (Ansattes representant)